اخبار ستاد1398/11/10 پنجشنبه جلسه ویژه پویش «اهدای کتاب، اهدای آگاهی» در اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی اولین جلسه کمیته برنامه ریزی پویش «اهدای کتاب، اهدای آگاهی» در اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی تشکیل شد.

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی پویش «اهدای کتاب، اهدای آگاهی» در اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی و جمعی از کارشناسان ستادی، اولین جلسه کمیته برنامه ریزی پویش «اهدای کتاب، اهدای آگاهی» در اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی تشکیل شد.
ثامنی با اشاره به اجرای طرح «اهدای کتاب، اهدای آگاهی» در تمامی کتابخانه های عمومی استان ، گفت: در راستای بهبود منابع کتابخانه ها و جذب کتاب های ارزشمند عموم مردم، پویش اهدای کتاب در استان برگزار می شود و امیدواریم بتوانیم با همکاری شهروندان، مسئولان دستگاه های اجرایی، کارمندان، هنرمندان، اساتید حوزه و دانشگاه و تمامی اقشار جامعه، منابع خوبی را برای کتابخانه های عمومی جذب کنیم.
در این جلسه پیرامون راهکارهای اجرای بهتر دستورالعمل طرح «اهدای کتاب، اهدای آگاهی» بحث و تبادل نظر شد و اعضای کمیته پیشنهادات خود را مطرح کردند.

 [PageVisit]