اخبار ستاد


1398/10/30 دوشنبه بازدید مدیرکل استان مرکزی از کتابخانه‌ شماره یک شهر اراک مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه‌ عمومی شماره یک شهر اراک بازدید کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در بازدید از کتابخانه عمومی شماره یک شهر اراک، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات کتابداران و اعضای این کتابخانه‌ قرار گرفت.

منبع: اراک
 [PageVisit]