اخبار ستاد

1398/7/11 پنجشنبه سوالات مسابقه کتابخوانی «حنانه شو» نحوه شرکت در مسابقه: ارسال پاسخ صحیــح ســوالات در قالب پیامــک 5 رقمــی به شماره 100045038

دریافت کتاب «حنانه شو»


نام اولین شهید انقلاب خمین کیست؟
1) شهید فضل الله سرلک                 2) شهید جمشید شرفخانی
3) شهید مسعود ملاحسینی               4) شهید علیرضا سرمدی  


جمله «کردستان صدپاره می شد، اگر چمران و یارانش نبودند» از کیست؟
1) شهید حسن باقری                 2) شهید حسن حق شناس
3) شهید محمدرضا سرلک            4) شهید احمد کاظمی

 


شهید محمدرضا سرلک در چه تاریخی به شهادت رسید؟
1) 20 شهریور 1360                 2) 19 آذر 1359
3) 10 اردیبهشت 1365              4) 20 آبان 1358

 


شهید فضل اله سرلک در چه سالی و کدام کارخانه اراک ماموریت کنترل جریانات سیاسی را داشت؟
1) سال 1366 هپکوی اراک             2) سال 1366 ماشین سازی اراک
3) سال 1359 هپکوی اراک             4) سال 1365 ماشین سازی اراک

 


شهید فضل اله سرلک در کدام منطقه و در چه سالی و به شهادت رسید؟
1) طلائیه - 1365                     2) نزدیکی منطقه سردشت – 1367
3) جزایر مجنون – 1367             4) فاو – 1367

فايلها
SOAL.jpg 2.41 MB
 [PageVisit]