اخبار ستاد
1398/6/3 يكشنبه بازدید رستگاری گوهر از کتابخانه های عمومی شهرستان خمین مجید رستگاری، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی مرکزی، مجید رستگاری، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از 4 باب از کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمین بازدید کرد.
رستگاری ضمن بازدید از کتابخانه عمومی شهید بهشتی، کتابخانه عمومی سرداران شهید خمین، کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی و کتابخانه عمومی صاحب الزمان(عج) روستای رباطم مراد، به‌منظور بهبود وضعیت موجود با کتابداران این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
سرپرست اداره کل همچنین با دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای رباط مراد دیدار کرد و به بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات کتابخانه روستا پرداخت.

 [PageVisit]