اخبار ستاد
1398/6/2 شنبه تجدید میثاق سرپرست اداره کل با آرمان‌های شهیدان همزمان با هفته دولت، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با آرمان‌های امام و شهیدان تجدید میثاق کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به مناسبت هفته دولت، مجید رستگاری، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با حضور در گلزار شهدای شهر اراک، با آرمان‌های امام و شهدا تجدید میثاق کرد.

 [PageVisit]