اخبار ستاد
.

.

ذ

ذ
با هدف ارتقاء سطح مطالعه نوسوادان؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت سوادآموزی با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با هدف ترویج فرهنگ و کتابخوانی و ارتقاء سطح مطالعه نوسوادان، تفاهم نامه همکاری معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی امضا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، با هدف انعقاد تفاهم نامه همکاری، حسین میرزایی، معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان مرکزی با مجید رستگاری، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان دیدار و گفتگو کرد.
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان مرکزی در ابتدای این جلسه به نقش و جایگاه سوادآموزی در کشور پرداخت و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعلیم و تربیت در همه سنین و همچنین سواد آموزی به عنوان  یکی از ضرورت‌های جامعه اسلامی همواره مورد تاکید بوده است و بنیانگذار کبیر انقلاب نیز با تشکیل نهضت سوادآموزی، راهبردی همیشگی در ریشه کنی بیسوادی ایجاد نمود.
میرزایی با اشاره به همکاری معاونت سوادآموزی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی افزود: این تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان سوادآموزان، کمک به ریشه کنی بی‌سوادی و تثبیت آموخته‌های پیشین و آموزش مسائل جدید به نوسوادان و فراهم کردن بستر مناسب جهت شتاب بخشی به باسوادی و توانمندسازی سوادآموزان منعقد می‌شود.
وی اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی به عنوان یک اصل در سواد آموزی مطرح است و همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و نهضت سوادآموزی تاثیر مستقیمی در تداوم سوادآموزی نوسوادان دارد.
در ادامه عاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان مرکزی وضعیت سواد و عملکرد معاونت سوادآموزی جهت ریشه کنی بی سوادی در استان را تشریح کرد.
رستگاری، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نیز در این جلسه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را برای همه اقشار جامعه ضروری دانست.
رستگاری گفت: در اکثر کتابخانه‌های عمومی بخش ویژه ای به کتاب‌های نوسوادان نهضت سوادآموزی تعلق دارد و امیدواریم بتوانیم با ارائه پیشنهادات و برنامه‌های مداوم در قالب این تفاهم نامه، گام‌هایی موثر در ترویج مطالعه مفید، فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح دانش نوسوادان داشته باشیم.

تامین کتاب‌های مناسب برای نوسوادان و توزیع آن در کتابخانه‌های عمومی، عضویت سوادآموزان نهضت به صورت رایگان، عضویت آموزش دهندگان و کارکنان نهضت و خانواده‌های آنان به صورت نیم بهاء در کتابخانه‌های عمومی، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه سواد آموزان، تهیه گزارش سالانه از میزان و شیوه استفاده  از کتاب‌های آسان خوان و ارائه آن به نهضت و آماده سازی منابع ویژه سواد آموزان در کتابخانه‌های عمومی از جمله تعهدات اداره کل کتابخانه‌های عمومی در این تفاهم نامه عنوان شده است.
همچنین مشارکت دادن کتابخانه‌های عمومی  در طرح‌های حلقه‌های کتابخوانی و خواندن با خانواده، تامین بخشی از جوائز برگزیدگان مسابقات فرهنگی و کتابخوانی مشترک، ارسال یک نسخه از کتاب‌های درحال تدریس به کتابخانه‌های عمومی و ارائه کتب صوتی و فایل‌های مرتبط جهت نوسوادان عضو کتابخانه‌های عمومی نیز از جمله تعهدات معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش در تفاهم نامه است.

در پایان جلسه نیز ضمن بازدید معاون سواد آموزی و سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از محیط کتابخانه عمومی استاد ابراهیم دهگان شهر اراک، کارکنان معاونت سوادآموزی به صورت رایگان به عضویت کتابخانه درآمدند و برای آنان کارت عضویت صادر شد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 106