اخبار ستاد
برنامه کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در هفته سوم فروردین کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در هفته سوم فروردین ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

برگزار كننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی ولایت فرمهین شهرستان فراهان

معرفی کتاب به مناسب روز سلامتی

۱۸ فروردین ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی ولایت فرمهین شهرستان فراهان

قصه گویی به مناسبت اعیاد شعبانیه

۱۹ فروردین ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی ولایت فرمهین شهرستان فراهان

جمع خوانی کتاب به مناسبت اعیاد شعبانیه

۲۰ فروردین ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی ولایت فرمهین شهرستان فراهان

نشست کتاب‌خوان به مناسبت اعیاد شعبانیه

۲۱ فروردین ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان خمین

معرفی و جمع خوانی کتاب «نام یونس»

20 فروردین ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان محلات

نشست کتاب‌خوان با موضوع زندگانی امام باقر(ع)

17 فروردین ساعت 10

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان محلات

نشست کتاب‌خوان با محوریت زندگانی امام علی(ع)

18 فروردین ساعت 16

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان محلات

جمع خوانی کتاب

20 فروردین ساعت 11

کتابخانه عمومي امام رضا(ع) تلخاب شهرستان فراهان

نشست معرفی کتاب «یک غنچه صد زخم»

19 فروردین ساعت 10

کتابخانه عمومي امام رضا(ع) تلخاب شهرستان فراهان

جمع خوانی کتاب «نیلوفر نیایش»

21 فروردین ساعت 10

 
تعداد بازديد اين صفحه: 533