اخبار نهاد
1398/9/28 پنجشنبه فیلم/ سخنان مقام معظم رهبری در تجلیل از مقام فیض کاشانی مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در جمع‌ پرشور و صمیمی‌ مردم‌ کاشان، آران‌ و بیدگل‌ در ۲۰ آبان ۱۳۸۰ فرموده اند: به بعضی از شخصیّت های تاریخی کاشان ظلم شده است؛ یعنی حقّ آنها چنان که باید، شناخته نشده است. یکی از آنها مرحوم فیض کاشانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بخشی از بیانات منتشر نشده مقام معظم رهبری در توصیف فیض کاشانی را مشاهده می کنید.

این سخنان در ۲۰ آبان ۱۳۸۰ در جمع پرشور مردم کاشان، آران و بیدگل بیان شده است.

به بعضی از شخصیّت های تاریخی کاشان ظلم شده است؛ یعنی حقّ آنها چنان که باید، شناخته نشده است. یکی از آنها مرحوم فیض کاشانی است. فیض کاشانی، یکی از شخصیّت های کم نظیر و انسانی است که در چندین علم مختلف، جزو سرآمدان است. یک حکیم و فیلسوف بزرگ، یک متکلّم برجسته، یک محدّث نام‌آور، یک رجالیِ صاحب مبنا و مکتب، یک فقیه صاحب آراء برجسته، یک شاعر و یک عارف است. همه این خصوصیات در این مرد جمع است. در کتیبه شخصیّت های برجسته مملکت و در چشم خواص و عوام، فیض کاشانی این جلوه را ندارد که در واقع در مقابل چشم کسانی که او را می شناسند، دارد. حتّی شنیدم مقبره این عالم بزرگ و فنّان در کاشان از آن آبادی و عمرانی که شایسته آن است، برخوردار نیست. البته گویا فیض وصیت کرده است که روی مقبره او سقف نباشد. به هر حال ستایش بزرگانی از قبیل فیض، ستایش علم و معرفت است.

گفتنی است این فیلم توسط مرکز اسناد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی کشور قرار گرفته است.

 [PageVisit]