اخبار نهاد
1398/9/27 چهارشنبه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی؛ تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دانشگاه هنر به امضا رسید نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دانشگاه هنر با هدف بهره‌گیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی طرفین، تفاهمنامه همکاری خود را به مدت ۳ سال به امضا رساندند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دانشگاه هنر، در حاشیه نشست «فضا و معماری کتابخانه های عمومی ایران» در دانشگاه هنر با حضور علیرضا مختاپور، دبیرکل نهاد و دکتر سیدحسن سلطانی، رئیس دانشگاه هنر، با هدف بهره‌گیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی طرفین و به منظور تدقیق نحوۀ تعامل فی‌مابین و دستیابی به چارچوب تفاهم و اقدام مشترک، به امضا رسید.

این تفاهمنامه که به مدت سه سال میان نهاد و دانشگاه تهران منعقد شده، در زمینه همکاری‌های پژوهشی، همکاری‌های آموزشی، همکاری‌های علمی، فنی و هنری بوده و بر اساس تشکیل کمیتۀ کار مشترک اجرایی خواهد شد.

بر این اساس یک شورای تخصصی یا کمیتۀ کار مشترک، متشکل از نماینده نهاد به انتخاب معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد و نماینده دانشگاه هنر به انتخاب ریاست دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه، تشکیل و موضوع را مطالعه و طرح‌های عملیاتی خود را جهت تصویب به دبیرکل نهاد و رییس دانشگاه ارائه خواهند کرد.

«همکاری‌های پژوهشی» این تفاهمنامه درباره اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی مورد نیاز طرفین به صورت مشترک یا در همکاری متقابل، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از محققین و متخصصین فعال دانشگاهی در زمینۀ اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی موردنیاز نهاد، استفاده از ظرفیت‌های نهاد برای اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه در جامعه، ایجاد کمیتۀ مشترک بین نهاد و دانشگاه برای فعالیت‌های دو جانبه، استفاده متقابل از کتابخانه‌ها، و اسناد علمی مکتوب طبق مقررات و ضوابط، اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه در زمینه‌های مورد نیاز نهاد، تبادل آمار و اطلاعات از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی مربوطه، برگزاری نشست‌ها، ‌ سخنرانی‌ها و سمینارهای علمی در زمینه‌های مورد نیاز نهاد و همچنین همکاری در زمینة تألیف، ترجمة متون و انتشار کتب، نشریات و ویژه‌نامه‌های علمی خواهد بود.

همچنین «همکاری‌های آموزشی» ذکر شده در این تفاهمنامه نیز شامل اجرای همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های مختلف آموزشی توسط دانشگاه یا به صورت مشترک، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و امکانات آموزشی طرفین برای استفاده دانشجویان و کاربران کتابخانه‌های عمومی و فراهم نمودن ظرفیت کافی و شرایط مناسب برای انجام دوره‌های کارآموزی دانشجویان در نهاد تعیین شده است.

«همکاری‌های علمی، فنی و هنری» این تفاهمنامه نیز به به بهره‌گیری از نیروهای علمی و تخصصی در حوزه‌های مورد نیاز و مورد تفاهم (از جمله: معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، مطالعات اجتماعی، هنردرمانی اجتماعی، هنرهای تجسمی و کاربردی، مرمت اشیاء، ابنیه و بافت، طراحی صنعتی، طراحی داخلی، طراحی تجهیزات، هنرهای شهری و گرافیک محیطی، مطالعات و برنامه‌ریزی موزه؛ مبلمان شهری، موسیقی و ...) اختصاص دارد.

بر اساس این تفاهمنامه نهاد متعهد به همکاری در اجرای برنامه‌های ترویجی (اعم از سمینارها، نشست‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و ...) در حوزه‌های مختلف هنری مرتبط با کتاب و کتابخوانی، در حد مقدورات نهاد، انجام داوری، ارزیابی، نظارت بر طرح‌های پژوهشی و بررسی نتایج و عناوین و محتوای آن‌ها، فراهم‌آوری استفادۀ متقابل از کتابخانه‌ و مرکز اسناد مجموعه و انجام بازدیدها برای دانشگاه، انتشار مقالات علمی حاصل از نتایج پروژه‌های تحقیقاتی مصوب در حوزه کتابخانه‌های عمومی در نشریات علمی نهاد و تهیۀ مستمر عناوین و اولویت‌های تحقیقاتی مورد نیاز نهاد و ارسال آنها به دانشگاه شده است.

دانشگاه هنر نیز متعهد شده است با توجه به توان علمی، فنی و هنری موجود در دانشگاه، در زمینه‌های برنامه‌ریزی، مشاوره، طراحی و مدیریت طرح‌های اجرایی، ضمن بهره‌گیری از نیروهای علمی و تخصصی خود، در حوزه‌های مورد نیاز نهاد، در زمینه‌های مورد اشاره، در چارچوب‌های مرسوم حرفه‌ای، با مجموعۀ نهاد همکاری و همراهی کند.

 [PageVisit]