اخبار نهاد
1398/6/7 پنجشنبه علی کاشفی خوانساری: «هدهد سفید» جشنواره ای بی سابقه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایران است علی کاشفی خوانساری، نویسنده حوزه کودک و نوجوان در حاشیه اختتامیه جشنواره هدهد سفید، برگزاری این جشنواره را پدیده ای بی سابقه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایران دانست.

سید علی کاشفی خوانساری، نویسنده حوزه کودک و نوجوان در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حاشیه اختتامیه نخستین جشنواره نشان هدهد سفید، اظهار داشت: بزرگترین خلأ و غفلت روزگار ما در حوزه ادبیات، ادبیات نوجوان است. وقتی از ادبیات کودک و نوجوان صحبت می کنیم، عمده توجه معطوف به حوزه خردسال و کودک است. در دنیای بزرگسالان نیز عموما به حوزه نوجوان توجه نشده است. واقعیت این است که نوجوانی، دوره جدیدی محسوب می شود؛ پیش از این کودکان به سرعت وارد دنیای بزرگسالی و فضای جدید زندگی اجتماعی می شدند. دوره بین کودکی و بزرگسالی که از نظر بیولوژیک معادل با دوره بلوغ و به لحاظ سنی معادل دوره متوسطه در دبیرستان است، نوجوانی نام دارد. ادبیات نوجوان پدیده ای جدید محسوب می شود و عمری طولانی ندارد. از نظر ساختاری نیز این حوزه به درستی تفکیک شده و دارای هویت نیست. در مجموع در حوزه ادبیات نوجوان از مباحث نظری گرفته تا خلق و آفرینش آثار و برنامه هایی همچون جشنواره ها، خلأ بسیاری در این حوزه احساس می شود.
وی ادامه داد: برگزاری جشنواره های کتاب کودک و نوجوان در ایران با محدودیت هایی روبه رو است؛ عمده این جشنواره ها توسط نویسندگان و یا حداکثر منتقدان این حوزه داوری می شود و برخلاف دنیا، کمتر جشنواره ای داریم که داوران آن خوانندگان اثر اعم از کتابداران، کتابفروشان، والدین و ... باشند. یکی از گونه های معتبر جشنواره های کتاب کودک و نوجوان در دنیا، آن هایی است که توسط کودکان و نوجوانان داوری می شوند؛ این موضوع در حوزه ادبیات نوجوان بیشتر حائز اهمیت است چراکه این قشر از قدرت تشخیص و استدلال برخوردارند؛ چنین پدیده ای در ایران تقریبا بی سابقه است؛ در دهه شصت جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون بخشی به نام نظر دوران کودک و نوجوان داشت؛ در یک دوره نیز جشنواره کتاب برتر چنین تجربه ای داشت؛ با این حال تا امروز جشنواره ای که داوری آثار آن، به طور جدی به کودکان و نوجوانان محول شود، وجود ندشته است و از این نظر برگزاری جشنواره «نشان هدهد سفید» بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
کاشفی اضافه کرد: بهترین مکان برای برگزاری این جشنواره ها، کتابخانه ها هستند که در آن کودک و نوجوان مواجهه مستقیم با کتاب دارند. همچنین بزرگ ترین آسیب در برگزاری چنین جشنواره هایی این است که کتاب ها به صورت گزینشی در اختیار بچه ها قرار گیرد و حوزه انتخاب محدودی داشته باشند. امید است این جشنواره هر ساله با قوت بیشتری برگزار شود و همواره استمرار داشته باشد.

 [PageVisit]