فهرست

شهرستان دليجان

از برنامه‌های جنبی همایش بین‌المللی «طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها» طرح پیشنهادی کتابدار استان مرکزی، جزو ۱۰ طرح برگزیده نخستین جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی با بررسی ۱۰ اثر برگزیده؛ نشست انتخاب برگزیدگان نخستین جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ خدمات برون‌کتابخانه‌ای برگزار می‌شود نشست رأی‌گیری نخستین جایزه ملی کتابخانه‌های عمومی؛ خدمات برون‌کتابخانه‌ای به منظور بررسی ۱۰ اثر نهایی و انتخاب برگزیدگان این مسابقه برگزار خواهد شد.
با اتمام داوری آثار ارسالی به دبیرخانه «جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی» از برنامه‌های جنبی همایش بین‌المللی «طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها»، ۱۰ اثر برگزیده این رویداد با انتخاب داوران مشخص شد. این آثار در نشستی نهایی، بررسی و برای انتخاب نفرات اول تا دهم توسط اعضای پیوسته انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی کشور، با حضور سیدباقر میرعبدالهی، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد رأی‌گیری خواهد شد.

طرح تاسیس خانه هلال در کتابخانه عمومی اشراق شهرستان دلیجان توسط فهیمه لطفعلی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان جز ۱۰ طرح برگزیده کشوری انتخاب شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی، ۱۰۳ کتابدار در این رویداد مشارکت کردند. آثار ارسال شده پس از جمع‌بندی در اختیار داوران قرار گرفت و پس از انجام داوری، ۱۰ نفر در مرحله اول انتخاب شدند.

این در حالی است که انتخاب نهایی برگزیدگان براساس ۵۰ درصد امتیاز داوران و ۵۰ درصد رأی‌گیری اعضای پیوسته انجمن صورت می‌گیرد و پس از نشست رأی‌گیری و از مجموع امتیاز داوران و آرای اعضای انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی در نهایت، نفرات اول تا سوم این مسابقه انتخاب خواهند شد.