فهرست

اخبار شهرستان‌ها

قصه گویی برای کودکان در کتابخانه ولایت شهر فرمهین

با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، برنامه قصه گویی قرآنی در بخش کودک کتابخانه عمومی ولایت شهر فرمهین برگزار شد.
عكس های مرتبط :