فهرست

اخبار برگزيده

جذب نيروی كتابدار كتابخانه سيار شهرستان اراک

اداره كل كتابخانه های عمومی استان مركزی برای تكمیل نیروی انسانی (1 نفر) در رشته شغلی كتابدار سیار جهت اشتغال در كتابخانه سیار شهرستان اراك از طریق گزینش و مصاحبه، از بین افراد واجد شرایط ذیل، در چارچوب قرارداد ساعتی دعوت به همكاری می نماید. 
الف) شرایط اختصاصی :
1) داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر در رشته های تحصیلی متناسب با رشته های شغلی مورد نیاز صادره از یكی از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاریخ 14/09/1400
     تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسی، به ازای هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه می شود.
     تبصره 2: درخصوص آقایان، مدت زمان خدمت وظیفه عمومی به حداكثر سن اضافه می شود.
3) سكونت در شهرستان مورد نظر برای داوطلبان الزامی است.
4) كسب موفقیت در مصاحبه تخصصی.
5) داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع خودرو (سنگین یا نیمه سنگین) برای شرکت در مصاحبه الزامی می باشد.
ب) شرایط عمومی :
1) تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی كشور.
2) تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
3) اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی.
5) برخورداری از سلامت جسمی و روانی متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت برای آقایان. 
     تبصره : كارت پایان خدمت باید حداكثر تا تاریخ 14/09/1400صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامی  با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمان موافقت با همكاری.
تبصره 1: اولویت جذب با متاهلین می باشد.
تبصره 2: بكارگیری متقاضیان پس از طی همه مراحل فوق،‌ منوط به تایید در كمیته نیروی انسانی نهاد می باشد.
تبصره 3: ایثارگران در اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول قوانین خاص خود می باشند.

ج) رشته های شغلی مورد پذیرش 
   رشته شغلی كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسی و یا بالاتر در یكی از رشته های كتابداری ، علوم كتابداری و اطلاع رسانی و علم اطلاعات و دانش شناسی
فرد پذیرفته شده پس از طی مراحل گزینش، به همكاری دعوت خواهند شد.
تذكر 1: همكاری متقاضی به صورت موقت و تا برگزاری آزمون بكارگیری نیروی انسانی می باشد و در صورت عدم قبولی در آزمون، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی شود.
تذکر2: متقاضیان همکاری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 6 اردیبهشت 1401 مهلت دارند تا ضمن ثبت نام، مدارک خود را به اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی تحویل نمایند.