فهرست

شهرستان خمين

رونمایی و نقد کتاب «اخلاق در قرآن» در کتابخانه شهدای قورچی باشی جلسه رونمایی و نقد کتاب «اخلاق در قرآن» نوشته محمدرضا رمضانی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان خمین و اعضای فعال در کتابخانه شهدای شهر قورچی باشی برگزار شد.
 
منبع: khomeyn