فهرست

شهرستان كميجان

کارگاه آموزشی به مناسبت هفته سلامت در کتابخانه فخرالدین عراقی کمیجان
به مناسبت هفته سلامت، کارگاه آموزشی با موضوع سرطان های شایع در بانوان با حضور زهرا حکیمی فر، کارشناس شبکه بهداشت در کتابخانه فخرالدین عراقی شهر کمیجان برگزار شد.
منبع: komijan